Letní semestr 2017/2018
Platnost od: 3. 5. 2018
Marvan
0.
07:15 - 08:00
1.
08:05 - 08:50
2.
08:55 - 09:40
3.
09:45 - 10:30
4.
10:35 - 11:20
5.
11:25 - 12:10
6.
12:15 - 13:00
7.
13:05 - 13:50
8.
13:55 - 14:40
9.
14:45 - 15:30

Pondělí
GGA-4.
Algebraická a diferenciální topologie II
MarvanPrac. ped.

Úterý
GGA-4.
Metody řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
MarvanPrac. ped.

Středa
GGA-5.
Kapitoly z diferenciální geometrie
MarvanRZ

Čtvrtek
©
GGA-4.
Metody řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
MarvanPrac. ped.

Pátek