Zimní semestr 2021/2022
Platnost od: 1. 11. 2021
Rozvrh hodin
0.
07:15 - 08:00
1.
08:05 - 08:50
2.
08:55 - 09:40
3.
09:45 - 10:30
4.
10:35 - 11:20
5.
11:25 - 12:10
6.
12:15 - 13:00
7.
13:05 - 13:50
8.
13:55 - 14:40
9.
14:45 - 15:30
10.
15:35 - 16:20
11.
16:25 - 17:10
12.
17:15 - 18:00
13.
18:05 - 18:50
14.
18:55 - 19:40

Pondělí
MME-1.
Podnikové procesy (13.12.2021)
HäuserRZ
©
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1.
Matematická analýza I
HolbaR1
MME-1. MME-1. MMKR-1. MMKR-1. AMRKSnd-1. AMRKSnd-1.
Techniky manažerské komunikace I
DobrušováR1
©
MM-2.
Optimalizační metody v praxi
Hasík20
©
MA-2. AMRKSnd-3.
Dynamické systémy I
Hantáková117
MME-1.
Podnikové procesy (1.11.2021-22.11.2021)
HäuserRZ
OM-2. MMM-2.
Teorie míry a integrálu
MlíchováR2
GGA-1. MA-1. MM-1.
Angličtina pro matematiky I
KronRZ
©
OM-3. MMM-3. MME-3. MMKR-3. OMnd-3. AMnd-3. AMRKSnd-3.
Obyčejné diferenciální rovnice
NábělkováR2
©
OM-3. MMM-3.
Funkcionální analýza
VojčákR2
MA-1. OMnd-3.
Reálná analýza I
MlíchováR2
MM-2.
Optimalizační metody v praxi
Hasík20
GGA-2. MA-2. MM-2.
Metody řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
VojčákR1
MM-2.
Metoda konečných prvků
Hasík20
MMKR-2. AMRKSnd-2.
Krizové a havarijní plánování
FajkaR2
©
OMnd-3. AMnd-3. AMRKSnd-3.
Funkcionální analýza I
VojčákR2
MA-2. AMRKSnd-3.
Dynamické systémy I
Hantáková117

Úterý
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1. OMnd-1. AMnd-1.
Úvod do studia matematiky I
HozováR1
MMM-2. MME-2. MMKR-2. AMnd-2. AMRKSnd-2.
Matematické metody v ekonomice a řízení I
StolínLVT2
GGA-2. MA-2. MM-2. OMnd-3. AMnd-3.
Komplexní analýza
EnglišR2
PGS PGS
Druhý seminář z matematické analýzy
EnglišR2
OM-2. MMM-2. MME-2. MMKR-2.
Aplikovaná statistika I
StolínR1
©
MMKR-3. AMRKSnd-3.
Aplikovaná informatika pro krizové řízení (20.9.2021-1.10.2021)
Drozdek205
©
OM-2. MMM-2.
Teorie míry a integrálu
RuckáR2
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1. OMnd-1. AMnd-1.
Úvod do studia matematiky I
HozováR1
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1. OMnd-1. AMnd-1. AMRKSnd-1.
Úvod do studia matematiky I
HozováR1
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1.
Algebra I
KočanR1
©
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1.
Matematická analýza I
HolbaR1
©
MME-1.
Podnikové procesy
KřížRZ
OM-3. MMM-3. OMnd-3. AMnd-3.
Matematické metody ve fyzice a technice I
Blaschke113
OM-2. MMM-2. OMnd-2. AMnd-2.
Matematická analýza III
MálekRZ
©
AMRKSnd-3.
Vícekriteriální a skupinové rozhodování
VolnáLVT1
OM-2. MMM-2. MME-2. MMKR-2. OMnd-2. AMnd-2. AMRKSnd-2.
Angličtina 3
KronRZ
OM-2. MMM-2. MME-2. MMKR-2.
Pravděpodobnost a statistika I
StolínRZ
MMKR-3. AMRKSnd-3.
Aplikovaná informatika pro krizové řízení (20.9.2021-1.10.2021)
Drozdek205
MME-2. MMKR-2.
Vybrané partie z matematické analýzy I
MlíchováRZ
©
GGA-2. MA-2. MM-2. OMnd-3. AMnd-3.
Komplexní analýza
BradíkR2
GGA-2. MA-2. MM-2.
Metody řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
Baran205
GGA-1. MA-1. MM-1.
Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic
SergyeyevR2
©
MA-1.
Reálná analýza I
RuckáR2
GGA-1. MA-1. MM-1.
Kapitoly z funkcionální analýzy I
Engliš19
©
MA-1.
Obecná topologie
Vašíček203
OMnd-3.
Seminář z reálné analýzy I
RuckáR2
AMRKSnd-3.
Vícekriteriální a skupinové rozhodování
VolnáLVT1
OMnd-2. AMnd-2. AMRKSnd-2.
Pravděpodobnost a statistika
StolínRZ
AMnd-3. AMRKSnd-3.
Matematické metody v ekonomice a řízení III
Melecký110
©
MM-2.
Metoda konečných prvků
Nábělková111
©
MM-2.
Stochastické procesy
Bradík203

Středa
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1. OMnd-1. AMnd-1.
Proseminář z matematiky I
RuckáR1
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1. OMnd-1. AMnd-1.
Matematická analýza I
MálekR1
©
OM-3. MMM-3. OMnd-3.
Algebraické struktury
BlaschkeR1
MA-1. PGS
Seminář z matematické analýzy
SmítalR1
©
MM-1.
Matematické modelování
StolínLVT2
OM-3. MMM-3. MME-3. MMKR-3. OMnd-3. AMnd-3. AMRKSnd-3.
Obyčejné diferenciální rovnice
KopfováRZ
OM-3. MMM-3.
Funkcionální analýza
KopfováRZ
©
OM-2. MMM-2.
Matematická analýza III
TesarčíkR2
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1. OMnd-1. AMnd-1.
Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I
BaranLVT1
MMM-1. MME-1. AMnd-1. AMRKSnd-1.
Mikroekonomie
NeugebauerRZ
AMRKSnd-3.
Softwarová podpora krizového řízení
Petrlová205
©
MME-2. MMKR-2.
Vybrané partie z matematické analýzy I
NábělkováR2
©
MMM-2. MME-2. MMKR-2. AMnd-2. AMRKSnd-2.
Matematické metody v ekonomice a řízení I
TesarčíkR2
MA-1.
Obecná topologie
Kopfová108
MMM-1. MME-1. AMnd-1. AMRKSnd-1.
Mikroekonomie
NeugebauerRZ
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1. OMnd-1. AMnd-1.
Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I
BaranLVT1
MM-2.
Stochastické procesy
Smítal5
AMRKSnd-3.
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
PetrlováR2
©
AMRKSnd-3.
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
StolínR2
©
GGA-1. OMnd-3. AMnd-3.
Diferenciální geometrie I
Vašíček203
OMnd-3. AMnd-3. AMRKSnd-3.
Funkcionální analýza I
KopfováRZ
PGS volitelné předměty volitelné předměty
Seminář z diskrétních dynamických systémů
MálekR1
AMRKSnd-3.
Bakalářská práce I
Petrlová205

Čtvrtek
AMnd-3. AMRKSnd-3.
Matematické metody v ekonomice a řízení III
Melecký110
©
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1.
Algebra I
TesarčíkR2
OM-1. MMM-1. MME-1. MMKR-1. OMnd-1. AMnd-1.
Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I
SedlářLVT1
MME-3. MMKR-3. AMRKSnd-3.
Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení (23.9.2021-30.9.2021)
SeďaLVT1
©
MMKR-3. AMRKSnd-3.
Aplikovaná informatika pro krizové řízení (4.10.2021-17.12.2021)
Drozdek205
OM-3. MMM-3. OMnd-3.
Algebraické struktury
KočanRZ
©
GGA-1. MA-1. MM-1.
Kapitoly z funkcionální analýzy I
Blaschke113
GGA-1. MA-1. MM-1.
Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic
Vojčák206
OM-3. MMM-3. MME-3. MMKR-3.
Logistika I (7.10.2021-4.11.2021)
SeďaLVT1
OM-3. MMM-3. MME-3. MMKR-3.
Logistika I (7.10.2021-4.11.2021)
SeďaLVT1
OM-3. MMM-3. OMnd-3. AMnd-3.
Matematické metody ve fyzice a technice I
Baran205
OMnd-3. AMnd-3.
Seminář z aplikované matematiky I
Baran205
OM-2. MMM-2. MME-2. MMKR-2.
Aplikovaná statistika I
Bradík203
PGS
Seminář z dif. geometrie a jejích aplikací
SergyeyevR1
MMKR-3. AMRKSnd-3.
Aplikovaná informatika pro krizové řízení (4.10.2021-17.12.2021)
Drozdek205
MME-1.
Základy účetnictví
Melecká17
MME-1.
Základy účetnictví
Melecká17
©
OM-2. MMM-2. MME-2. MMKR-2.
Pravděpodobnost a statistika I
SeďaR1
GGA-1. OMnd-3. AMnd-3.
Diferenciální geometrie I
Sergyeyev112
MMKR-1. AMRKSnd-1.
Krizový management
PetrlováR2
©
MMKR-1. AMRKSnd-1.
Krizový management
PetrlováR2
©
OMnd-2. AMnd-2. AMRKSnd-2.
Pravděpodobnost a statistika
SeďaR1
OM-2. MMM-2. OMnd-2. AMnd-2.
Matematická analýza III
MálekR1

Pátek
MME-1.
Podnikové procesy (17.12.2021)
HäuserRZ
MME-2.
Podniková ekonomika II
Melecký110
MME-2.
Podniková ekonomika II
Melecký110
Algebra I (15.10.2021)
RuckáR1
Vybrané partie z matematické analýzy I (12.11.2021)
TesarčíkB4
Pravděpodobnost a statistika (8.10.2021)
Stolín110
AMRKSnd-3.
Praxe II
Petrlová205
Pravděpodobnost a statistika (1.10.2021)
StolínB2
Vybrané partie z matematické analýzy I (15.10.2021)
TesarčíkB4
Algebra I (29.10.2021)
RuckáB1
Matematická analýza I (12.11.2021)
HolbaR1
Pravděpodobnost a statistika (12.11.2021)
Stolín110
Vybrané partie z matematické analýzy I (22.10.2021)
Tesarčík203
Vybrané partie z matematické analýzy I (29.10.2021)
TesarčíkB4
Algebra I (1.10.2021)
RuckáB4
Algebra I (10.12.2021)
RuckáR1
Matematická analýza I (1.10.2021)
HolbaB4
Vybrané partie z matematické analýzy I (8.10.2021)
Tesarčík203
Matematická analýza I (12.11.2021)
HolbaR1
Matematická analýza I (10.12.2021)
HolbaR1
Matematická analýza I (10.12.2021)
HolbaR1
Proseminář z matematiky I (12.11.2021)
RuckáR1
Matematická analýza I (15.10.2021)
HolbaR1
Matematická analýza I (26.11.2021)
HolbaR1
Matematická analýza I (26.11.2021)
HolbaR1
Proseminář z matematiky I (15.10.2021)
RuckáR1
Vybrané partie z matematické analýzy I (8.10.2021)
Tesarčík203
volitelné předměty
Praxe I
Stolín110